Zadzwoń: +48 600 879 332; +48 517 238 511

Wsparcie zmiany organizacyjnej

Projektujemy także procesy zmiany organizacyjnej o większej skali, na które składają się serie ze sobą powiązanych warsztatów oraz inne działania towarzyszące (szkolenia, coaching, itp.).

Procesy zmiany organizacyjnej i przedsięwzięcia rozwojowe proponowane przez nas opierają się na podstawowych założeniach wartości facylitacji: uczestnictwa wszystkich zainteresowanych, zaangażowaniu, właścicielstwie rozwiązań.