Zadzwoń: +48 600 879 332; +48 517 238 511

Szkolenie: „ICA Group Facilitation Methods (GFM)” - Metody Facylitacji Grupowej

Szkolenie GFM jest centralne dla rodziny metod facylitacji grupowej pod nazwą „Technology of Participation” (ToP), wypracowanej przez Institute of Cultural Affairs.

Obejmuje dwie metody:

 • rozmowa sfokusowana (Focused Conversation);
 • warsztat konsensusowy (Consensus Workshop).

W ramach programu Akademia Facylitacji zapraszamy na 2-dniowe szkolenie „Group Facilitation Methods”. Szkolenie obejmuje wiedzę i praktykę z zakresu dwóch podstawowych metod facylitacji Technology of Participation (ToP):

 • Dyskusja zogniskowana według modelu ORID
 • Budowanie konsensusu

W trakcie pierwszego dnia szkolenia uczestnicy zapoznają się z modelem ORID. Model ten służy do zogniskowania sposobu prowadzenia rozmowy, nadając jej strukturę, porządkującą pojawiające się informacje według konkretnego schematu. Odnosi się on do obszarów związanych z faktami, odczuciami, ich interpretacją wynikających z tego działań.

Drugi dzień poświęcony jest budowaniu konsensusu jako metody pracy warsztatowej, której istotą jest zebranie różnorodnych idei od grupy, ich połączenie, uporządkowania, oraz dojście do wspólnej zgody dotyczącej danego zagadnienia.

Uczestnicy otrzymują podręcznik, który jest jednocześnie zeszytem ćwiczeń używanym podczas szkolenia i stanowi narzędzie przygotowania własnych facylitacji w przyszłości.

Uwaga: szkolenie prowadzone jest przez trenera z ICA:UK w języku angielskim, przy udziale polskojęzycznego ko-trenera.

Dla kogo jest to szkolenie?

Metody facylitacji grupowej ToP będą bardzo przydatne:

 • trenerm wewnętrznym i zewnętrznym
 • konsultantom
 • coachom
 • pracownikom działów HR,
 • Scrum Masterom i Agile Coachom
 • menadżerom projektów
 • dyrektorom kreatywnym
 • menadżerom promującym partycypacyjny styl zarządzania
 • pracowników organizacji pozarządowych, itp.

 

Korzyści z udziału w szkoleniu

Dla coachów i trenerów:

 • poszerzenie portfela usług o facylitację 
 • ułatwienie prowadzenia procesów facylitowanych (jeśli już się takie prowadzi)
 • możliwość zastosowania metod na niektórych szkoleniach i przy coachingu zespołowym

Dla konsultantów:

 • poprawa efektywności spotkań, na wielu etapach konsultacji, szczególnie przy uspójnianiu wiedzy i potrzeb różnych interesariuszy
 • możliwość uatrakcyjnienia oferty o nową metodę pracy
 • skuteczniejsze dochodzenie do porozumienia

Dla HR i facylitatorów wewnętrznych:

 • skrócenie i zwiększenie skuteczności zebrań organizacyjnych.
 • możliwość wprowadzenia do organizacji sprawnej metody dochodzenia do konsensusu/ wspólnego podejmowania decyzji, usystematyzowanej refleksji i planu działań, tam gdzie jest to potrzebne.
 • wykazanie się podążania za trendami, a jednocześnie dbałość o skuteczność działań organizacyjnych

Dla osób związanych z Agile i Lean:

 • poznanie struktury spójnego procesu facylitowanego, stosowalnego w procesach Agile i Lean
 • wymiana perspektyw i doświadczeń między osobami związanymi z Agile, Lean, coachami, trenerami i menadżerami
 • poszerzenie technik facylitacyjnych o metody Technology of Participation
 • wzmocnienie zdolności do doprowadzania do konsensusu w grupach osób o różnych stanowiskach

Dla pracowników NGO:

 • uzyskanie efektywnego narzędzia do prowadzenie pracy grupowej
 • ułatwienie w prowadzeniu spotkań o wysokim ryzyku zaistnienia konfliktu
 • zwiększenie skuteczności interwencji w pracy ze zróżnicowanymi wewnętrznie społecznościami

Uczestnicy szkolenia otrzymują certyfikat wystawiany przez ICA:UK, poświadczający kompetencje z zakresu facylitacji metodami GFM Technology of Participation (ToP).