Zadzwoń: +48 600 879 332; +48 517 238 511

Participatory Strategic Planning

Planowanie strategiczne to metoda z rodziny ToP, która pozwala stworzyć strategię organizacji z perspektywą 3-5 lat.

Metoda niesie słowo „participatory” w nazwie, co oznacza, że opiera się ona o uczestnictwo wszystkich zainteresowanych. Nie jest to strategia tworzona na samej górze firmy, o której nikt poza najwyższym piętrem nic nie wie. Taka strategia stworzona przy zaangażowaniu szerokiego kręgu interesariuszy jest własnością całej organizacji. W ten sposób wzrastają szanse skutecznej realizacji strategii.

Proces planowania strategicznego łączy inne metody facylitacji z grupy ToP, w tym szczególnie rozmowę sfokusowaną i warsztat konsensusowi, i wychodzi od zbudowania wizji, czyli pożądanego stanu docelowego. Kolejny krok to określenie przeszkód, jakie stają na drodze do osiągnięcia tej wizji. W kolejnym kroku określane są możliwe działania, jakie pozwolą nam usunąć te przeszkody. Działania grupowane są w kierunki strategiczne. W ostatnim kroku procesu działania planowane są w harmonogramie dla strategii