Zadzwoń: +48 600 879 332; +48 517 238 511

Warsztaty facylitowane

Projektujemy i prowadzimy pojedyncze spotkania lub warsztaty wokół tematów priorytetowych dla Klienta, wykorzystując metody facylitacji grupowej.

Każdy warsztat jest poprzedzony jednym lub kilkoma spotkaniami przygotowawczymi z Klientem a następnie wybranymi interesariuszami. Cele, struktura oraz uczestnicy warsztatu uzgadniane są wspólnie z Klientem. Po zakończeniu warsztatu podejmowane są działania wspierające wdrożenie wypracowanych rozwiązań lub podjętych decyzji.