Zadzwoń: +48 600 879 332; +48 517 238 511

Doświadczenie

Do misji Akademii Facylitacji należy propagowanie facylitacji jako metody pracy grupowej. Prowadzimy warsztaty facylitowane dla różnych klientów.

Oto poniżej wybrane niektóre doświadczenia warsztatowe:

AGILE Warsaw

W maju 2016 zostały przeprowadzone warsztaty dla grupy Agile Warsaw. Tematem warsztatu było określenie problemów, z jakimi spotykają się Product Ownerzy w swojej pracy, pomiędzy wymaganiami biznesowymi a procesami deweloperskimi. W dalszej perspektywie mogą zostać przeprowadzone warsztaty prowadzące do rozwiązania zidentyfikowanych problemów.

AGILE WarsawWarsztaty dla grupy Agile Warsaw

Przeprowadziliśmy również warsztat facylitowany dotyczący wartości podczas Konferencji Agile by Example lihgt.

BlissCool

Wiosną 2016 rozpoczęliśmy współpracę z prężnie rozwijającą się szkołą języków obcych BlissCool. W ramach naszych działań została wypracowana strategia organizacji, w tym strategia produktowa. W trakcie serii warsztatów skupiliśmy się na strukturze rynku firmy, kanałach dotarcia do różnych grup klientów, wyborze priorytetów oraz kluczowych decyzjach strategicznych. Decyzje zostały przełożone na plany działania.

FEMKO

Femko to firma specjalizująca się w tworzeniu rozwiązań i systemów obsługi klienta. Nasza facylitatorska i konsultingowa pomoc okazała się niezbędna przy starcie firmy i dookreślaniu docelowych grup klientów oraz struktury oferty.

Fundacja AMONDO

W ramach pomocy w rozwoju Fundacji Amondo w 2016 roku został przeprowadzony cykl warsztatów facylitowanych dla zarządu oraz dla całego zespołu wolontariuszy. Cykl obejmował pre-warsztaty, warsztat dotyczący problemów bieżących oraz warsztat dotyczący planu działań w najbliższym półroczu. W ramach całego projektu został jeszcze zaplanowany warsztat strategiczny.

JACOBS Polska sp. z o.o.

Wiosną 2015 przeprowadziliśmy warsztat facylitowany dla kadry menadżerskiej JACOBS Polska, którego celem było udrożnienie komunikacji w Firmie. W ramach zajęć zostały wypracowane sposoby komunikacji poziomej i pionowej oraz uwspólniona wiedza uczestników na temat ich indywidualnych talentów wg. Instytutu Gallupa  i zasobów, które są wnoszone do zespołu przez każdego uczestnika.

JPL Project sp. z o.o.

W czerwcu 2016 został przeprowadzony warsztat facylitowany zespołu Administracyjno-finansowego. Kluczowym elementem zajęć było wspólne wypracowanie odpowiedzi na pytanie „Co możemy zrobić, żeby nasza wspólna praca przynosiła najwięcej korzyści firmie i współpracownikom?”

Następnie zaś został przeprowadzony warsztat facylitowany dla kadry menadżerskiej JPL Project podsumowujący Coroczne Podsumowanie Rozwoju Pracowników, podczas którego dodatkowo uwspólniono świadomość uczestników w zakresie zasobów i możliwości motywowania pracowników na każdym z poziomów piramidy Maslowa.

Studio Bank

Zimą 2015 roku przeprowadziliśmy pierwsze wspólne, w ramach Akademii, warsztaty facylitowane dla właścicieli i pracowników Studia Bank.

YBP

W ramach Rozwoju Umiejętności Mentoringowych przeprowadziliśmy warsztat facylitowany metodą Konsensusu (ToP) odpowiadający na pytanie „Jakie założenia powinny spełniać spotkania RUM, żeby przynosiły wartość Mentorom YBP?” Wypracowane podczas warsztatu treści służą do dalszych działań organizacji YBP w zakresie wsparcia mentorów.

INICJATYWA SBP

Stosujemy też facylitację w pracy własnej.

Facylitacja w pracy własnej