Zadzwoń: +48 600 879 332; +48 517 238 511

Co to jest facylitacja

Facylitacja to zestaw metod, technik i narzędzi wraz z filozofią działania, które służą prowadzeniu doskonałych spotkań i warsztatów, a patrząc głębiej, przyczyniają się do zmiany i rozwoju organizacyjnego.

Rutyna spotkań.

Każdego roku spędzamy na spotkaniach setki godzin. Niejednokrotnie jest to czas stracony. Spotkania nie są dobrze zaplanowane, przygotowane i prowadzone. Uczestnicy często są przywiązani do własnych opinii, preferencji i propozycji;  trudno jest im dojść do zgody lub wspólnych decyzji i rozwiązań. Często wychodząc ze spotkania uczestnicy mają poczucie frustracji. Facylitacja pozwala przełamać tę rutynę spotkań. Profesjonalna facylitacja wzmacnia zaangażowanie i prowadzi zespół do wspólnie wypracowanego rezultatu. Służą temu sprawdzone metody, techniki oraz postawa facylitaora, który pozostaje w każdym momencie neutralny i skupiony na procesie, pozostawiając przedmiot pracy zespołowi.  

Facylitacja to ułatwanie komunikacji.

Francuskie słowo facile oznacza "łatwy". Facylitacja to ułatwanie, które można dostrzec na kilku poziomach. Jest to coś co się dziaje podczas rozmowy kilku osób. Rónorodność ich poerspektyw jest bardzo cenna ale często, gdy emocje stają się silne i niekonie pozytywne, rozmowa może być trudna. Facylitator pomaga uczetnikom przejść przez to pole minowe, znaleźć podobieństwa pośród różnorodności i wypracować wspólny rezultat. Na wyższym poziomie facylitator ułatwia interakcje pomiędzy różnymi interesariuszami w organizacji, na etapie przygotowania warsztatu lub procesu, tak by okreśłić ich interesy, możliwy wkład i reakcje na rezultat warsztatu. Na najwyższym poziomie facylitator może wspierać procesy zmiany organizacyjnej, zakorzeniając kulturę otwartej komunikacji w firmie.